Privacy

1 - Cookies en verkeersgegevens Om de resultaten van onze internetreclame te meten, maken wij gebruik van pixels, ofwel transparante GIF-bestanden, om te bepalen met welke van onze onlineadvertenties wij erin slagen bezoekers naar onze Website te krijgen. De GIF-bestanden worden aangeleverd door derden die de internetreclame voor ons analyseren. De namens ons verzamelde informatie is anoniem, omvat geen namen of contactgegevens en stelt ons niet in staat uw identiteit vast te stellen (maar toont wel uw IP-adres). De meeste browserprogramma`s accepteren cookies automatisch maar u kunt de instellingen zodanig wijzigen dat cookies worden geweigerd. U kunt ook zonder cookie van onze Website gebruikmaken. Wilt u weten hoe u kunt aangeven geen prijs te stellen op bovengenoemde technologieën (opt out), surf dan naar www.doubleclick.com/privacy. 

2- Verstrekking aan derden Wij verstrekken uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet aan partijen buiten FotoAdrieBuitendijk  ( Beautiful People On Tour - Allbeautifulpeoplefotoservice.nl), uitgezonderd:indien  FotoAdrieBuitendijk besluit tot verkoop of koop van bedrijfsactiviteiten of activa, in welk geval wij uw persoonsgegevens aan de potentiële koper of verkoper kunnen verstrekken;vertegenwoordigers of onderaannemers die namens ons gegevens verwerken; en die gevallen waarin wij anderszins wettelijk daartoe gehouden zijn (bijvoorbeeld aan een overheidsorgaan, bevoegde rechter of rechtshandhavingsinstantie met wettelijke bevoegdheden). 

3 - Actualisering van, toegang tot of verwijdering van de door ons opgeslagen persoonsgegevens U kunt uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, door dit door te geven aan de klantenservice. U heeft het wettelijke recht ons te vragen of wij u betreffende persoonsgegevens hebben opgeslagen en, zo ja, ons te verzoeken een overzicht van deze persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van uw recht van toegang als betrokkene, kunt u contact met ons opnemen. Vereist is wel dat u voldoende informatie verstrekt zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren en u het overzicht  te kunnen toezenden. Wij behouden ons het recht voor het wettelijk toegestane bedrag in rekening te brengen voor het toezenden van de u betreffende persoonsgegevens. We zullen de desbetreffende gegevens binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek verstrekken.

 4 - Marketingmateriaal Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen in verband met de door  FotoAdrieBuitendijk aangeboden producten en diensten. U kunt op elk moment met het intrekken van uw toestemming aangeven geen prijs te stellen op het ontvangen van marketingmateriaal van  FotoAdrieBuitendijk per e-mail. Indien u heeft aangegeven wel prijs te stellen op het ontvangen van marketingmateriaal per e-mail (nieuwsbrief), wordt u in dergelijke berichten telkens in de gelegenheid gesteld uw toestemming daarvoor alsnog in te trekken. 

5 - Afwijzing van aansprakelijkheid Wij hechten veel belang aan het waarborgen van de veiligheid van uw persoonsgegevens, ongeacht of deze elektronisch of op papier zijn opgeslagen. Wij hanteren diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik. Hoe doeltreffend de hedendaagse beveiligingsmethoden ook zijn, geen enkel fysiek of elektronisch beveiligingsysteem is volkomen veilig. Wij kunnen niet instaan voor de volledige veiligheid van onze database of garanderen dat de door u verstrekte gegevens tijdens de verzending daarvan aan ons via internet niet zullen worden onderschept. Elke verzending van gegevens geschiedt voor uw eigen risico. Indien sprake is van onderschepping van uw persoonsgegevens of onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van onze database, zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het eventueel daaruit voortvloeiende oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens.Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites of bronnen van derden waarin een link naar de Website is opgenomen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid daarvoor. Tevens aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het op deze websites  gehanteerde privacy beleid of voor verlies of schade ontstaan door uw gebruik van dergelijke websites of bronnen. 

6 - Actualisering van ons Privacybeleid Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd uitsluitend te onzer beoordeling actualiseren. Indien dit het geval is zullen we dat via de Website duidelijk maken. Door van de Website gebruik te blijven maken nadat wij daarop mededeling van dergelijke wijzigingen hebben gedaan, verklaart u zich akkoord met het gewijzigde Privacybeleid. 

Contact met ons opnemen Mocht u vragen, punten van zorg of opmerkingen hebben ten aanzien van dit Privacybeleid en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, stuur dan een e-mailbericht aan de klantenservice.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding

Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie